Piec co 5 klasy to początek nowej generacji urządzeń grzewczych spełniających surowe wymagania energetyczno-emisyjne dla kotłów na paliwa stałe.

Główną ideą powstania 5 klasy kotłów jest konieczność wycofania z obiegu urządzeń starego typu charakteryzujących się niską sprawnością energetyczną oraz emitujących ogromne ilości zanieczyszczeń, bezpośrednio wpływających na pogorszenie jakości powietrza.

Dokumentem szczegółowo określającym kryteria dla kotłów grzewczych 5 klasy jest norma PN-EN 303-5:2012, traktowana przez nas jako podstawa i zbiór wytycznych podczas projektowania urządzeń grzewczych nowego typu.

Specjalistyczne badania, pozytywne opinie oraz przyznanie certyfikatów 5 klasy potwierdzają, że kotły firmy Eco-Met są przyjazne środowisku naturalnemu, spełniają wszystkie restrykcyjne wymagania pod względem funkcjonalnym oraz energetyczno-emisyjnym dla kotłów na paliwa stałe.

Wprowadzenie 5 klasy kotłów to nie jedyne proekologiczne zmiany jakie można zaobserwować na rynku kotłów na paliwa stałe. Od roku 2020 zacznie obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego Ecodesign (Ekoprojekt), która nieco szerzej traktuje wymagania energetyczno-emisyjne zawarte w normie PN-EN 303-5:2012.

Zgodnie z Dyrektywą Ecodesign nowoczesne urządzenia grzewcze będą musiały posiadać informację o emisji tlenków azotu oraz etykiety informujące o klasie energetyczności. Kolejne, bardziej istotne zmiany to obowiązek podawania przeciętnej sezonowej sprawności kotła oraz przystosowanie urządzeń grzewczych do zapewnienia wysokiej sprawności oraz niskiej emisji zanieczyszczeń w trakcie pracy z mocą maksymalną i obniżoną.

Pomimo tego, że Dyrektywa zaczynie obowiązywać od 2020 roku w ofercie firmy Eco-Met już teraz dostępne są kotły grzewcze spełniające wszystkie wymagania certyfikatu Ecodesign.