CZYSTE POWIETRZE

 

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

  • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,
  • docieplenia przegród budynku,
  • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunek podstawowy

  • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu.
  • Dla budynków budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania Programu.

Najnowsze informacje dotyczące programu CZYSTE POWIETRZE 2020 dostępne pod adresem

Więcej...