Kocioł ECONOMY 9kW

10 630,00 

Kotły CO typu ECONOMY klasy ekologicznej EcoDesign z podajnikiem na ekogroszek są nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi, które zgodnie z Dyrektywą  EcoDesign (Ekoprojekt) muszą posiadać informacje dot. emisji tlenków azotu oraz etykiety informujące o klasie energetyczności. Ta sama Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nakłada również obowiązek informowania o przeciętnej sezonowej sprawności kotłów CO klasy EcoDesign z podajnikiem na ekogroszek, oraz wymaga przystosowania urządzeń grzewczych do zapewnienia wysokiej sprawności oraz niskiej emisji zanieczyszczeń w trakcie pracy z mocą maksymalną i obniżoną.